hero image mobile
hero image

Makulahull

Makula, også kalt den gule flekken, er den sentrale delen av netthinnen som gir oss skarpsyn. Den muliggjør detaljrike synsinntrykk som gjør at vi kan utføre oppgaver som å lese og kjøre. Dersom det oppstår et gjennomgående hull i denne delen av netthinnen, kalles det makulahull. Det kan skyldes for eksempel bakre løsning av glasslegemet slik at det trekker på makula, store traumer mot øyet, eller degenerative forandringer i corpus vitreum og retina. De fleste makulahull har ukjent årsak.

Viktigste risikofaktorer 

 • Økende alder
 • Kvinnelig kjønn
 • Store traumer mot øyet
 • Andre øyetilstander som katarakt, pseudofaki/afaki og diabetisk retinopati
 • Hjerte-/kar-sykdom

 

Symptomer

Symptomer på makulahull er relativt raskt utviklende nedsatt syn som spesielt bemerkes ved lesing og andre aktiviteter som krever evnen til å skille mellom fine detaljer. Ved et fullt gjennomgående makulahull vil det typisk forekomme "nåleputesyn", der bildet trekkes inn mot midten av synsfeltet.

 

Diagnostikk og kliniske funn

Visus korrigert og ukorrigert vil være svekket.

Fundoskopi/fundusfotografi kan vise en tydelig avgrenset, sirkulær flekk midt i makula. Den vil ha en litt mørkere rødbrun farge da nevroretina har blitt revet av, og man ser rett inn på det underliggende pigmentlaget.

OCT vil vise et gjennomgående sentralt hull i makula, typisk rundt 500 µm bredt. Det kan oppstå cystoid ødem rundt kanten av makulahullet. Med denne undersøkelsen kan man også se om det foreligger vitreomakulær traksjon og eventuelt bakre korpusløsning.

 

Behandling og prognose

Behandlingen for makulahull er operasjon, vanligvis vitrektomi med innsprøyting av gass inn i øyet. Med ansiktet pekende nedover i noen dager, vil gassboblen stige og holde netthinnen på plass til makulahullet er leget. Dette forbedrer synet betraktelig og reduserer eller fjerner helt bildeforvrengningene. Kirurgien fører til lukning av makulahullet i over 90 % av tilfellene, og prognosen er god. 

 

 

 

  mhedited

Bildet viser et OCT-bilde av et gjennomgående makulahull. Kilde: Eyecheck System.

 

 

Referanser 

 1. Ali, F. S., Stein, J. D., Blachley, T. S., Ackley, S., & Stewart, J. M. (2017). Incidence of and Risk Factors for Developing Idiopathic Macular Hole Among a Diverse Group of Patients Throughout the United States. JAMA Ophthalmology, 135(4), 299. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2016.5870
 2. Bikbova, G., Oshitari, T., Baba, T., Yamamoto, S., & Mori, K. (2019). Pathogenesis and Management of Macular Hole: Review of Current Advances. Journal of Ophthalmology, 2019, 1-7. https://doi.org/10.1155/2019/3467381
 3. Ho, A. C., Guyer, D. R., & Fine, S. L. (1998). Macular Hole. Survey of Ophthalmology, 42(5), 393-416. https://doi.org/10.1016/s0039-6257(97)00132-x
 4. Krohn, J. (2016). Retina - netthinnen. In G. Høvding (Ed.), Oftalmologi - Nordisk lærebok og atlas (15 ed., pp. 272-310). Fagbokforlaget.
 5. La Cour, M. (2013). Nethindens og glaslegemets kirurgiske sygdomme. In P. Fahmy, S. Hamann, M. Larsen, & A. K. Sjølie (Eds.), Praktisk oftalmologi (3 ed., pp. 136-144). Gads Forlag.
 6. Oh, H. (2014). Idiopathic Macular Hole. In Microincision Vitrectomy Surgery (pp. 150-158). S. Karger AG. https://doi.org/10.1159/000360461
 7. The Foundation of the American Society for Retina Specialists. (2016). Macular Hole. asrs.org. Retrieved April 25 from https://www.asrs.org/patients/retinal-diseases/4/macular-hole

 

 
Eyecheck
Author Bio