hero image mobile
hero image

Epiretinal fibrose (epiretinal membran)

Epiretinal fibrose, eller epiretinal membran (ERM), er en tilstand der enkelte av netthinnens celler danner et tynt lag med arrvev på toppen av netthinnen, noe som dermed fører til nedsatt syn. De fleste tilfellene av ERM er idiopatiske, altså av ukjent årsak, men nesten alle idiopatiske ERM involverer bakre korpusløsning. De resterende tilfellene av ERM skyldes årsaker som andre øyesykdommer, traumer mot øyet og tidligere øyekirurgi.

Viktigste risikofaktorer 

  • Økende alder 
  • Bakre korpusløsning 
  • Andre tilstander i øyet (sekundær epiretinal fibrose) 

 

Symptomer

I mange tilfeller er ERM helt asymptomatisk. Derfor oppdages de ofte tilfeldig ved undersøkelse av netthinnen, uten å ha vist seg symptomatiske på forhånd. I tilfeller med uttalt epiretinal fibrose, eller der det påvirker skarpsynsdelen av netthinnen (makula), så kan det lede til nedsatt syn og metamorfopsier (synsfenomener der rette linjer virker bølgete eller skjeve). I sjeldne tilfeller kan det oppleves dobbeltsyn.

 

Diagnostikk og kliniske funn

Visus kan være nedsatt i uttalte tilfeller.

Fundoskopi/fundusfotografi kan vise rynker og drag på netthinnen.

OCT viser den epiretinale membranen, der de viktigste lokalisasjonene å undersøke er makulært og perimakulært. Det kan vise en fortykket og krøllete netthinne.

 

Behandling og prognose

Mange tilfeller av epiretinal fibrose krever ikke behandling, men heller monitorering og kontroll hos øyelege. Dersom fibrosen blir verre eller den gir synsplager, er behandlingen operasjon med vitrektomi og peeling. Prognosen er god, og de fleste som gjennomgår denne behandlingen blir gradvis kvitt metamorfopsiene og får tilbake godt syn i løpet av måneder.


erm edited

Fundusfotografiet viser en epiretinal membran med begynnende pseudohull. Kilde: Eyecheck System. 

 

 

Referanser 

  1. Fung, A. T., Galvin, J., & Tran, T. (2021). Epiretinal membrane: A review. Clinical & Experimental Ophthalmology, 49(3), 289-308. https://doi.org/10.1111/ceo.13914
  2. Inoue, M., & Kadonosono, K. (2014). Macular Diseases: Epiretinal Membrane. In Microincision Vitrectomy Surgery (pp. 159-163). S. Karger AG. https://doi.org/10.1159/000360462 
  3. Krohn, J. (2016). Retina - netthinnen. In G. Høvding (Ed.), Oftalmologi - Nordisk lærebok og atlas (15 ed., pp. 272-310). Fagbokforlaget. 
  4. La Cour, M. (2013). Nethindens og glaslegemets kirurgiske sygdomme. In P. Fahmy, S. Hamann, M. Larsen, & A. K. Sjølie (Eds.), Praktisk oftalmologi (3 ed., pp. 136-144). Gads Forlag. 
  5. The Foundation of the American Society for Retina Specialists. (2016). Epiretinal Membranes. asrs.org. Retrieved April 25 from https://www.asrs.org/patients/retinal-diseases/19/epiretinal-membranes 
Eyecheck
Author Bio